• Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 002252/HNO-CCHN,
  • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 158/IPNK/VĐTRHM-ĐHYHN
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.
  • Tốt nghiệp liên đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành răng giả – implant nha khoa.

 

Chuyên khoa: Phun săm thẩm mỹ
Điện thoại: 0945336363
Dr. Nguyễn Hương Ly
Thạc sĩ / Bác sĩ
Dr. Nguyễn Hương Ly
CHUYÊN GIA THẨM MỸ
Giám đốc Sonaly
15 năm Kinh nghiệm

Học vấn

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Hà Nội

Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội

Tu nghiệp chuyên sâu về cấy ghép implant tại Bordeaux-Segalen II (Pháp)

Văn bằng chứng chỉ

Bằng Thạc sĩ Răng hàm mặt

Bằng Thạc sĩ Răng hàm mặt

Chứng chỉ cấy ghép Implant

Chứng chỉ cấy ghép Implant

Chứng chỉ Implant Nha khoa

Chứng chỉ Implant Nha khoa

Chứng chỉ khớp cắn

Chứng chỉ khớp cắn

Chứng chỉ phẫu thuật trong miệng

Chứng chỉ phẫu thuật trong miệng

Chứng chỉ phục hình chỉnh nha

Chứng chỉ phục hình chỉnh nha

Gọi điện Nhắn tin